| by rescentris | No comments

น้องส้มโดนยา

ส้มอยากเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังมาก ๆ อาจจะไปช่วยเตือนใจใครหลาย ๆ คนได้เลยค่ะส้มทำงานอยู่ในบาร์ค่ะส้มเป็นเด็กนั่งดริ๊งก์รับงานปกติเลยค่ะเป็นเพื่อนกินบ้างหรือถ้าจะให้ส้มไปข้างนอก
(more…)

Read More